PRZEWODNICZĄCA KRH

phm. Maria Gwiazdonik


Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

phm. Małgorzata Krauze


SEKRETARZ KRH

hm. Rozalia Walczak


CZŁONEK KRH

phm. Rafał Maliński


CZŁONEK KRH

pwd. Wacław Bednarz